Razvoj podjetja

Podjetje E-soft je bilo ustanovljeno leta 2001. Že od začetka združujemo sposobne, strokovne in srčne ljudi, ki so naše zagotovilo za to, da bo storitev, ki jo ponudimo stranki, po njeni meri in v zadovoljstvo. Kakovost in celovitost naših storitev zagotavljamo tudi s sodelovanjem s strokovnjaki različnih potrebnih profilov ter tako uspešno sledimo množici sprememb in novosti, ki se pojavijo na področju informatike. 

 

Kronologija razvoja podjetja  

2018     

Pilotni projekt vzpostavitve omrežja IoT (internet stvari) in namestitev različnih senzorjev za merjenje kvalitete zraka ter hrupa.

2017    

DrZob Programska oprema za zobozdravnike,

Opolnomočenje uporabnikov pametnih telefonov oz. izobraževanje na področju mobilnost, varnosti in zasebnosti na internetu.  
 

2016    

Popolnoma nova verzij E-trans 3.0.

Iz CareCC se izločijo nekatere funkcionalnosti, tajo, da ostane kombinacija klicnega centra in CRMa. Novi produkt se imenuje Krpan 1.0.

2015

Načrtovanje in razvoj mobilne aplikacije kot dodatrek k osnovni programski opremi, ki jo uporabljajo nekatere zavarovalnice..

Nadgradnja aplikacije KISSDO.

V CareCC dodana spletna trgovina.

2014    

Analiza, načrtovanje programske opreme za proizvodnjo regisrskih  tablic.

Dodatne funkcionalnosti  v E-transu.

Nadgradnja CareCC-a s funkcionalnostmi v podporo projekta PRoSToFER, platforma za povezovanje starejših, ki prevoz potrebujejo in tistik, ki lahko nekoga peljejo.

2013    

Načrtovanje in začetek razvoja spletne aplikacije CareCallCenter v podporo platformi na kateri se sreča povpraševanje starejših in ponudnikov za njih.

Razvoj aplikacije KISSDO za zbiranje relevantnih podatkov domov za ostarele v podporo odločanju in planiranju poslovanja domov ter poročanju ministrstvu.

2012    

Sodelovanje z mednarodnim podjetjem pri razvoju aplikacije za sledenje vozilom. Razvoj spletne aplikacije  za uporabo in zaračunavanje brezžičnega omrežja v velikih mestih. Razvoj spletne aplikacije in vmesnikov v podporo brezpapirnemu poslovanju (RIP).

2011    

Zeleni gumb, prva generacija spletne aplikacije za podporo oddaljene pomoči starostnikom na domu

2010    

vzpostavitev druge generacije Spletne trgovine, vpisniki

2009    

tretja generacija CMS

2008     

vzpostavitev spletne aplikacije za vrtce Evidenca odsotnosti (spletna najava odsotnosti otrok iz vrtca), vzpostavitev prve Spletne trgovine

2007    

vzpostavitev druge generacije E-trans (Kolektor, Trimo Trebnje, LIV Postojna), vzpostavitev sistema za spletno rezervacijo hotelskih sob (z možnostjo predplačila preko kreditne kartice), vzpostavitev aplikacije Spletni katalog

2006    

vzpostavitev aplikacije Spletna dokumentna baza, podpis prve pogodbe o dolgoročnem naročanju naših storitev programiranja

2005

vzpostavitev druge generacije CMS

2004    

prvič izvedena povezljivost med aplikacijama E-trans in SAP, vzpostavitev prve generacije našega lastnega CMS (content menagement system – aplikacije za preprosto urejanje vsebine spletnih strani)

2003    

vzpostavljena prva generacija spletne aplikacije za optimizacijo logističnih procesov E-trans – nameščena v podjetjih Iskra Avtoelektrika, Interevropa

2002    

prva dizajnerska spletna stran po meri naročnika, aplikacija za vodenje evidence bolnikov (UKC Ljubljana), prvi naročnik iz tujine

2001    

ustanovitev, prva postavljena statična spletna stran, prva aplikacija sprogramirana po meri, vzpostavljen zametek logistične aplikacije E-trans