Razvoj programskih rešitev po meri

Že od svojih začetkov v E-softu poskušamo našim strankam reševati specifične probleme na področju informacijske tehnologije. Pogosto je to možno izvesti  s prillagoditvijo neke standardne rešitve, pojavi pa se situacija, ko je potrebno izdelati namensko rešitev.


V tem primeru E-soft zagotavlja popolno storitev:
•    Analiza procesov, optimizacija, pogled na problematiko »od zunaj«, popis primerov uporabe, popis pozitivnih in negativnih tokov primerov uporabe
•    Izdelava idejne zasnove, uskladitev z naročnikom, osnovna zgradba aplikacije, sheme uporabniškega vmesnika, finančna ocena projekta
•    Priprava podrobne tehnične dokumentacije projekta
•    Programiranje, testiranje, sprotne izboljšave, zasnova in izdelava podatkovne baze (več vrst: razvoj, test, produkcija), migracija starih podatkovnih baz
•    Testna namestitev, izobraževanje uporabnikov, navodila za uporabo
•    Skrb za aplikacijo v celotnem življenskem ciklu (spremljanje delovanja, vzdrževanje in odprava napak)
•    Možne naknadne nadgradnje in spremembe po specifikaciji naročnika

V primeru, da gre za "prepis" obstoječe aplikacije zagotavljamo tudi analizo obsotječe aplikacije (popis procseov, popis podatkovnih struktur, popis obstoječih funkcionalnosti in primerov uporabe, smernice za migracijo podatkov ter druge analize po želji naročnika).

 

Pri svojem delu uporabljamo cel spekter sodobnih orodji in tehnologij, med drugimi:

 

•    Razvojna orodja: MS Visual Studio 2017, Visual Studio Code, Jetbrain ReSharper, razna druga orodja
•    Jeziki, tehnologije in baze: C#, Javascript, Typescript, HTML, CSS, AJAX, WEB API, WebServices, MS SQL, PostgreSQL, MySQL
•    Moduli: ASP.NET, MVC, MVVM, NHibernate, Dapper, Castle.Windsor, Entity Framework, JQuery, Knockout.js, Boostrap, Angular, SignalR, Amplify, ...