Izjave uporabnikov

Z manj ljudmi se več naredi - Izkušnje uporabnikov E-transa.

S programom E-trans smo organizacijo prevozov v podjetju Kolektor Sikom uspeli dvigniti na raven koncerna. Omogoča nam pregleden način naročanja prevozov za vseh naših devet družb, ne glede na njihovo lokacijo. Prihranek je tudi rezultat boljše pogajalske moči Kolektorja, ker zaradi centralizacije nastopamo do ponudnikov transporta kot večji kupec.

Mateja Lavrič, direktorica logistike,
Kolektor Sikom Idrija

V Trimu dnevno upravljamo okoli 80 tovornjakov. Od sredine leta 2008 uporabljamo program E-trans, ki nam je poenostavil in močno skrajšal celoten proces naročanja transportov.

Bojan Adamovič Jug, direktor proizvodnje,
Trimo Trebnje

Prvo različico E-transa smo začeli uporabljati že leta 2003. S podatki lahko upravljamo hitro in pregledno tudi kar na terenu. Lahko dostopne analize in statistike zelo pomagajo pri načrtovanju in poslovnem odločanju, manj je nejasnosti in napak, program se da hitro prilagoditi našim spremenjenim potrebam. Najbolj se čuti časovni prihranek ter to, da za isto delo potrebujemo mnogo manj ljudi.

Dimitrij Valantič,
Iskra Avtoelektrika Šempeter pri Gorici

Program E-Trans je že od vsega začetka nastajal z roko v roki s podjetjem, ki velja v slovenskem okolju za večjega uporabnika prevozniške logistike. Dnevna količina prevozov, ki je od 80 do 100 tovornjakov na dan, je vodila do nujnega sinergijskega dopolnjevanja na eni strani informacijskega znanja obeh podjetij, na drugi strani pa izkušnje dobre prakse podjetja Knauf Insulation (nekdanji Termo). Dograjevanje programa E-Trans se izvaja na osnovi logističnih izkušenj vseh podjetij, ki ga uporabljajo in na osnovi poznavanja sprememb v premikih blaga po Evropi in posrednih spremembah v prevozništvu. Zadnja pomembna nadgradnja programa E-Trans za potrebe podjetja Knauf Insulation je bila dograditev »modula« specifikacije mesečnih računov, ki poenostavi tok dokumentov tako pri prevoznikih ob kreiranju računov, kot tudi v samem podjetju Knauf Insulation pri likvidaciji računov. Nedvomno še en primer realizacije dobre prakse.

Milan Škrjanc, direktor logistike,
Knauf Insulation Škofja Loka