Postopki v E-transu

ORGANIZACIJA PREVOZA
 • centralna naročila – zbiranje podatkov in posredovanje;
 • enostavno načrtovanje – odpreme, odpoklica;
 • optimizacija prevozov – združevanje prevozov glede na smer in čas,
 • optimizacija časa in stroškov - naročanje, avtomatsko razvrščanje in obveščanje, organizacija prevoz in dostava;
 • komunikacija – pravočasno obveščanje, posredovanje povpraševanja, spremljanje in prijava naročil, prijava v sistem, usklajevanje dogovorov in potrditve.
SPREMLJANJE IZVEDBE
 • kontrola izvedbe – točnost dostav, prevzem naročil, vrste prevoza, odgovornost;
 • razporeditev virov – glede na možnosti izvedbe in obremenitve; 
 • nadzor – vstopi in izstopi, red in preglednost, vpoklic vozil;
 • podpora – izredni dogodki, zaporedne odpreme in dobave.

ANALIZA
 • analiza opravljene storitve – pregled izvedenih storitev, preverjanje;
 • vrednotenje stroškov – rangiranje prevoznih storitev in analiza izborov;
 • pregled poslovanja – hiter dostop do podatkov in priprava poročil;
 • načrtovanje in pogajanje z izvajalci na podlagi kakovostni podatkov;
 • statistični podatki – pregled stroškov, hitre analize, združevanje podatkov. 
OBRAČUN STORITEV
 • učinkovit obračun storitve – dosleden postopek priprave specifikacije, obračun storitve, potrditve, periodični  računi;
 • izstavitev računov – enostavna obdelava faktur; 
 • samodejna likvidacija – ob nespremenjenih pogojih;
 • pregleden nadzor – deljenje stroškov glede na stroškovna mesta;
 • prenos podatkov – v informacijski sistem (ERP) podjetja.