Reference za vrtce

Evidenca odstnosti

Spodnje slike prikazujejo izgled aplikacije Evidenca odsotnosti. Več o njej si lahko preberete tukaj:

Aplikacijo trenutno uporabljajo (stanje april 2010):

Spletne strani za vrtce

Vrtec Škofja Loka

Leto izdelave: 2010